Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zápis do mateřské školy - úprava

Zápis do mateřské školy - úpravaPodání žádosti 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

  1. do datové schránky školy (g2emhea),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. vhozením podepsané žádosti do schránky u vchodu do budovy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 

Žádost: Žádost o přijetí dítěte k PV.docx

Příloha očkování: Příloha o řádném očkování k.docx

Kritéria: kriteria pro PV 2021_2022.docx