Drobečková navigace

Úvod >

Školní řád MŠ 2023 Mateřská škola - „Školka Radost“

Vedoucí učitelka: Mgr. Ivana Urbánková 

Učitelka: Vendula Topinková

Školní asistent: Bc. Alena Došková

Provoz MŠ: od 6:30 hod. do 15:30 hod.

Filozofie MŠ:

Naší filozofií je vytvářet základy poznatků, dovedností a návyků prospěšných tělesnému, duševnímu a sociálnímu zdraví, které jsou souhrnně nazývány zdravým životním stylem.

Každému dítěti chceme dát takovou podporu a péči, kterou individuálně potřebuje a která mu vyhovuje.

Cíle, které si naše MŠ stanovila v předškolním vzdělávání jako prioritní:

 • Připravit takové podmínky, aby dítě mohlo získat svému věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, poznatky a životní zkušenosti.
 • Podporovat tělesnou a duševní pohodu dětí, respektovat identitu dítěte.
 • Obohacovat společenský a kulturní život obce.

V mateřské škole pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Barevný svět pro všechny děti“, ten zahrnuje deset integrovaných bloků:

ZÁŘÍ: Místo, kde žiji

 • poznáváme prostředí MŠ
 • poznáváme se navzájem
 • učíme se postarat se o sebe
 • učíme se spolu si povídat
 • společná dohoda o pravidlech chování v MŠ

ŘÍJEN: Ovoce a zelenina

 • poznávám, co je pro moje zdraví prospěšné
 • poznávat a snažit se rozlišovat věci kolem nás podle velikosti a tvaru
 • snažit se pozitivně vycházet s ostatními
 • respekt k přírodě a jejím změnám

LISTOPAD: Krásy podzimu

 • zkoušíme různé výtvarné techniky
 • snažíme se dorozumívat zřetelně, správně a přiměřeně
 • počítáme věci kolem sebe, tak jak to zvládneme
 • odmítáme násilí v jakékoliv formě
 • pomáháme, když je třeba
 • humor a veselí jsou v MŠ s námi

PROSINEC: Adventní těšení

 • rozvíjíme jemnou motoriku, jak se dá
 • snažíme se chápat slovní pokyny a instrukce
 • respekt k rozdílným schopnostem
 • pohádky, hudba, divadlo nás zajímají
 • tradiční svátky jsou součástí našich životů
 • v klidu a pohodě jsme spokojení a bezpeční

LEDEN: Kouzelná zima

 • učíme se vyhnout nebezpečí v různých prostředích
 • vyprávíme si příběhy, pohádky, zážitky, jak nejlépe to dokážeme
 • mladší a slabší potřebují naši ochranu a pomoc
 • hra je zábava, když dodržujeme pravidla

ÚNOR: Masopustní veselí

 • pohyb nás baví každý den
 • hrajeme si se slovy
 • každý předmět má svoje vlastnosti a barvy
 • skupinová hra je zábava
 • rádi se potkáváme s ostatními dětmi a dospělými ve škole

BŘEZEN: Jaro přichází

 • o svoje věci, hračky a pomůcky se postarám, uklízím si je
 • poznáváme písmena a číslice tak, jak to podle věku zvládneme
 • když si nevím rady já nebo kamarád, pomůže mi dospělý
 • proměny přírody nás zajímají

DUBEN: Země má svátek

 • hygienu, oblékání a jídlo zvládám co nejlépe
 • rozlišujeme a pojmenováváme časové úseky
 • každý máme svoje názory a nápady, snažíme se o dohodu
 • každý má svoji hodnotu a místo ve skupině ostatních
 • přírodu chceme svým jednáním chránit a udržovat

KVĚTEN: Barevná příroda

 • rádi zpíváme, tančíme a hrajeme na hudební nástroje
 • zkoušíme vytvářet skupiny předmětů, obrázků podle nadřazených pojmů
 • mám rád svoje nejbližší lidi – rodinu, kamarády
 • orientuji se ve známém prostředí – doma, ve škole, ve vesnici

ČERVEN: Letní radování

 • znám svoje tělo a vím, co potřebuje, aby bylo zdravé
 • vím, co zvládnu, ale chci se naučit víc
 • baví mě hrát si společně s kamarády, pomáhat si při hře a vymýšlet úplně nové hry
 • vím, jak probíhá den v MŠ, těším se na hry a činnosti, rád se jich účastním

 

Upravené dokumenty: 

Podmínky a kritéria pro přijetí dítěte k PV 2024_2025.pdf

Zápis do mateřské školy 2024_2025.pdf

Žádost o přijetí dítěte k PV.pdf

Příloha o řádném očkování k.pdf

 

 

Ostatní dokumenty