Drobečková navigace

Úvod > Jídelna

Školní jídelna

Provoz ŠJ se především řídí těmito dokumenty:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby
 • Nařízení ES č. 852/2004, o hygieně potravin
 • Příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., vyživovací normy
 • Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., rozpětí finančních limitů
 • Směrnice 2000/89 ES a dále nařízení 1169/2011 EU o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (alergeny)
 • Systém HCCP

V letošním školním roce 2019/2020 připravujeme denně jídlo pro 65 strávníků. Skladba jídelního lístku se řídí povinností dodržovat výživové hodnoty předkládaných jídel podle již výše zmíněné Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., vyživovací normy.

Zaměstnanci

Vlasta Topinková
vedoucí ŠJ

Martina Lacinová
kuchařka

Práva a povinnosti strávníků

Zákonný zástupce je povinen, před začátkem školního roku, vyplnit přihlášku ke stravování a seznámit se s vnitřním řádem. Odevzdáním přihlášky je strávník závazně přihlášen k odběru stravy (pozn.: MŠ po celý den) po celý školní rok. Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny. Dítě v MŠ se stravuje vždy pokud je přítomno v době výdeje stravy v mateřské škole. Za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované nepřítomnosti strávníka. První den nepřítomnosti strávníka si zákonný zástupce může stravu odnést v jídlonosiči, v době od 11,00 -11,20 h.

Odhlášení stravy lze provést nejpozději týž den do 6,30 h

Způsob úhrady stravného

 • na bankovní účet 163 107 259 / 0600, jednorázovou platbou po obdržení písemného vyúčtování za daný měsíc
 • v hotovosti u vedoucí školní jídelny
 • Úhrada stravného v obou případech je vždy k 15. dni daného měsíce.
 • Strávníci, kteří neuhradí platbu do výše uvedeného data, budou do uhrazení dluhu vyloučeni ze stravování, u dětí v mateřské škole bude dán podnět k rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, a to v souladu s § 35 odst. 1 d) zákona č. 561/ 2004 Sb.

Naši dodavatelé 

 • AGRO SÁZAVA a.s.
 • MASO ŽĎÁRSKO s.r.o.
 • GIRA fruit s.r.o.
 • FLOSMAN a.s.
 • KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA v.o.s.
 • BONNO gastro servis s.r.o.
 • LeVital, s.r.o.
 • BIDFOOD Czech Republic s.r.o.
 • AHOLD Czech Republic a.s.

Stravné je vybíráno vždy zpětně za odebranou stravu, v hotovosti proti podpisu a to zpravidla první týden následujícího měsíce.

Ceny stravného jsou stanoveny podle platného předpisu (Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., rozpětí finančních limitů) podle věku dětí a žáků (rozhoduje věk dětí a žáků dosažený v příslušném školním roce):

Děti v MŠ do 6 let Celodenní strava (přesnídávka, oběd, svačina) 39 Kč
  Polodenní strava (přesnídávka, oběd) 30 Kč
Děti v MŠ 7 leté Celodenní strava (přesnídávka, oběd, svačina) 42 Kč
  Polodenní strava (přesnídávka, oběd) 33 Kč
Žáci ZŠ 7 - 10let oběd 24 Kč
Žáci ZŠ 11 - 14 let oběd 26 Kč
Dospělí (pouze zaměstnanci) oběd 26 Kč